1) Kupujący ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podanie przyczyny, w ciągu 14 dni, od dnia otrzymania towaru.

2) Towar w stanie nienaruszonym, musi być odesłany wraz z oryginalnymi metkami i dowodem zakupu na adres Huggles Republic, ul. Jantarowa 29/54, 20-582 Lublin.
3) Towary odesłane po zakończeniu tego terminu nie będą podlegały zwrotom i wymianom.
4) Przy zwrocie towaru lub jego wymianie, koszty wysyłek w obie pokrywa kupujący.