1) Firma dokłada wszelkich starań do tego, aby sprzedawany towar był wolny od wad i spełniał oczekiwania Klienta. Jeśli jednak zakupiony towar będzie posiadał wady fizyczne lub nie będzie on zgodny z opisem widniejącym na stronie sklepu Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od dnia otrzymania zakupionego produktu. W celu złożenia reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza (Formularz reklamacyjny – Plik PDF)

następnie przesłanie opłaconą przesyłką Pocztą Polską lub kurierem wadliwego towaru wraz z formularzem na adres :
Dumny Wear ul. Jantarowa 29/54 20-582 Lublin
*Wady powstałe w wyniku czyszczenia i prania, nawet ręcznego nie podlegają reklamacji.
*Reklamacji nie podlegają również produkty zawierające cekiny, które mogą ulegać zniszczeniu a także odpadnięciu w przypadku nieprawidłowego czyszczenia / prania / użytkowania
*Reklamacji nie podlegają produkty zawierające materiały termiczne. Mogą one zawierać niewielkie ilości nieszkodliwego kleju, widocznego na powierzchni produktów (śpiworki, pościele, ochraniacze do łóżka). Widoczne niewielkie ilości kleju stanowią normalny element produktu i są następstwem termicznego mocowania aplikacji.
*Sklep nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe, podczas nieprawidłowego użytkowania / czyszczenia / prania.
*Reklamacji nie podlegają wszystkie wady powstałe pod wpływem ścierania się / wycierania / przecierania materiałów pod wpływem tarcia. Tyczy się to głównie metalizowanych materiałów, aplikacji, które pod wpływem nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV, wysoką temperaturę mogę tracić swój złoty pigment (może się ścierać i pękać).

2) Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z niezbędną dokumentacją ustosunkuje się do zgłoszenia Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania droga mailową na adres podany w formularzu reklamacyjnym. Jeśli firma uzna reklamację na korzyść Klienta, towar zostanie naprawiony. Przy uznanej reklamacji to firma ponosi koszty przesyłki zwrotnej, natomiast sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Jeżeli firma nie uzna reklamacji z powodu nieprawidłowego użytkowania produktu, koszty odesłania nienaprawionego z przyczyn niezależnych od producenta produktu pokrywa kupujący.
Do zwracanego towaru należy dołączyć kopię dowodu zakupu.
3) POSTANOWIENIA KOŃCOWE Dane Klientów naszego sklepu są chronione poprzez Politykę Prywatności i nie są udostępniane żadnym osobom trzecim. Wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia i kontaktu z Kupującym. Korzystanie ze strony internetowej ghettobaby.pl jest równoznaczne z akceptacją tego Regulaminu i Polityki Prywatności. (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych)
4) Wszelkie materiały zamieszczone na stronach Sklepu stanowią przedmiot praw własności intelektualnej, przysługujących Sprzedającemu lub podmiotom trzecim (zwłaszcza producentom i dystrybutorom towarów), które upoważniły Sprzedającego do korzystania z tych materiałów. Kopiowanie bądź cytowanie jakichkolwiek materiałów pochodzących ze strony Sklepu stanowi naruszenie prawa i będzie ścigane i egzekwowane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271). Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu Internetowego, to jest od dnia 1 września 2016.
5) Kupujący podczas dokonania zakupu i jednoznacznym zaakceptowaniu regulaminu sklepu, akceptuje również warunki zwrotów, reklamacji i wymiany.